Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zasady wypisywania zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane materace przeciwodleżynowe.

30-03-2007

Zasady wypisywania zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane materace przeciwodleżynowe.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zaopatrzenie świadczeniobiorców w refundowane materace przeciwodleżynowe odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawne tj.: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 275, poz. 2732, Dz.U. Nr 276, poz. 2739).

Zgodnie z ww. przepisami refundowane zaopatrzenie w materac przeciwodleżynowy przysługuje świadczeniobiorcom w przypadku paraplegii, tetraplegii i innych chorób wymagających stałego przebywania w łóżku.

W związku z koniecznością weryfikacji zasadności wystawiania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich lekarzy wypisujących zlecenia dla pacjentów na materace przeciwodleżynowe o umieszczanie na druku adnotacji o treści:

"wymaga stałego przebywania w łóżku"

w przypadku gdy zlecenie jest wypisane w związku ze schorzeniem innym niż paraplegia lub tetraplegia.

Zlecenia lekarskie nie posiadające powyższej adnotacji nie będą potwierdzane przez Punkty Ewidencyjne do refundacji.

Edyta Gara
Tel: 12 29 88 475

Wszystkie aktualności