Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego

17-03-2020
 1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są przeznaczone do transportu osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub osoby u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, bądź też oddziale wyznaczonym przez wojewodę do zaopatrywania ww. przypadków, bądź też została skierowana do izolacji domowej.
 2. Podmioty lecznicze, w ramach których mają funkcjonować zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.
 3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej:
  numery telefonów: …………….
 4. Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport osób z podejrzeniem zakażenia/zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:
 • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
 • Lekarz dyżurny SOR lub IP podmiotu w ramach którego nie funkcjonuje oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny,
 • Lekarz dyżurny oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego lub właściwego oddziału w podmiocie wyznaczonym przez wojewodę do zaopatrywania ww. przypadków.
 1. Osoby, wymienione  pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania takiego transportu bezpośrednio do głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności