Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zasady rozliczania należności w oparciu o zawarte ugody

16-02-2007

Zasady rozliczania należności w oparciu o zawarte ugody

Podstawą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w kwocie określonej w ugodzie, poza jej zawarciem, jest właściwe wystawienie faktury ( rachunku) wraz z raportem statystycznym zawierającym oznaczone do zapłaty świadczenia.

Przed wystawieniem faktury należy wykonać poniżej zestawione czynności:

  • Pobrać na stronie internetowej: www.erum.nfz-krakow.pl nowy plik umowy o kodzie np. "061/000000/AOS/01/2006/U" typ "UGODA"

  • Zaimportować umowę do Pakietu Świadczeniodawcy (moduł Komunikacja lub Wspomaganie Rozliczeń).

  • Pobrać plik "ps_tools.exe" (plik jest dodatkowo umieszczony na stronie www2.nfz-krakow.plProgramyPakiet SwiadczeniodawcyInneUgody),
    a następnie skopiować do katalogu głównego aplikacji Pakiet Świadczeniodawcy. Standartowo jest to katalog: C:ProgramFilesComputerLandPs.

  • Uruchomić aplikację logując się do bazy. Program "ps_tools.exe" umożliwia przepisanie produktów rozliczeniowych między umową 2006, umową-ugodą 2006.

Szczegółowa instrukcja postępowania znajduje się w pliku "PS Tools 3.50.pdf"

Uwaga: Uruchomienie aplikacji jest możliwe od wersji 3.50 Pakietu Świadczeniodawcy.

Pozostałe czynności związane z potwierdzeniem, zamknięciem sprawozdania dla umowy-ugody pozostają bez zmian jak dla zwykłej umowy.

 

Wszystkie aktualności