Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)

31-10-2019

Procedura awaryjna (instrukcja), jak wystawiać i realizować e-recepty w sytuacji braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1). Pracownicy medyczni/aptekarze dowiedzą się z niej m.in.:

  • czy w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1), po 8 stycznia 2020 roku będzie można wystawić receptę w postaci papierowej;
  • w jakiej postaci pacjent musi przedstawić informację o wystawionej e-recepcie i jakie oświadczenie musi złożyć, aby farmaceuta zrealizował e-receptę;
  • w jakim terminie po usunięciu awarii farmaceuta musi wystawić i wysłać Dokument Realizacji Recepty (DRR).

Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)

1-stronicowa informacja dla pacjenta, która umożliwi aptekom wywiązanie się z nowego obowiązku wynikającego z OWU (apteka jest zobowiązana do umieszczenia w aptece, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji dotyczącej zasad realizacji e-recept zgodnej ze wzorem udostępnionym przez NFZ).

Informacja A4 (kolor)

Informacja A4 (czarno-biały)

Informacja A3 (kolor)

Informacja A3 (czarno-biały)

Źródło: CSIOZ

Wszystkie aktualności