Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Wartość środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w styczniu 2007 roku w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

25-01-2007

Wartość środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w styczniu 2007 roku w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Wartość środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w styczniu 2007 roku w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w związku z realizacją ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń � dane określające wartość faktury z tego tytułu w podziale na poszczególne umowy.

pobierz - plik xls

Agnieszka Grabowska
Dział Sprawozdawczości i Analiz Finansowych
tel. (12) 29 88 278

Wszystkie aktualności