Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

W związku z funkcjonowaniem na terenie województwa małopolskiego zespołów ratownictwa medycznego „W”, w skład któryc

12-04-2007

W związku z funkcjonowaniem na terenie województwa małopolskiego zespołów ratownictwa medycznego „W”, w skład których wchodzą ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż zgodnie z interpretacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia

osobami uprawnionymi do stawiania diagnozy, a tym samym posługiwania się kategoriami międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 są obecnie lekarze oraz ratownicy medyczni. Pielęgniarki systemu nie posiadają natomiast uprawnień formalnych do samodzielnego stawiania diagnozy niezbędnej w ratownictwie medycznym i nie mogą stanowić wyłącznej obsady podstawowego zespołu ratownictwa medycznego. W związku z powyższym w skład w/w zespołu musi wchodzić ratownik medyczny lub lekarz.

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750), mające na celu nadanie uprawnień pielęgniarkom systemu umożliwiających im m.in. stawianie diagnozy w zakresie przewidzianym dla ratowników medycznych.

Jednocześnie informujemy, iż program Pakiet Świadczeniodawcy wymaga wpisania nr prawa wykonywania zawodu, którego ratownik medyczny nie posiada i w związku z tym, gdy w zespole nie ma lekarza, a jest ratownik medyczny, w pole „numer prawa wykonywania zawodu” należy wpisywać numer dyplomu ratownika medycznego.

Elżbieta Studnicka-Bandoła
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 0 12 29 88 177

Wszystkie aktualności