Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w zakresie położnictwa i ginekologii

30-04-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w zakresie położnictwa i ginekologii, na obszar miasta Jordanów (powiat suski).

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS, w zakresie położnictwa i ginekologii wynosi 1,67zł.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2024 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 16 maja 2024 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na 17 maja 2024 r. (godz.10.00)

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 27 maja 2024 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-269, 174

Wszystkie aktualności