Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza

23-05-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 22 maja 2023 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2028 r. w poniższych zakresach wraz z zakresami skojarzonymi:

  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (05.2300.022.02);
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (05.4300.300.02);
  • rehabilitacja neurologiczna ( 05.4306.300.02);
  • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym (05.2300.021.02);
  • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (05.1300.207.02);
  • fizjoterapia ambulatoryjna (05.1310.208.02);
  • fizjoterapia domowa (05.1310.209.02).

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania określone w ogłoszeniu postępowania konkursowego. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać weryfikacji prawidłowości obszaru kontraktowania świadczeń, w jakim planuje wystąpić - obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH w poszczególnych zakresach świadczeń:

Kod zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

Kod komórki organizacyjnej

05.1300.207.02

1,61 zł

1300, 1301 

05.1310.208.02

1,44 zł

1310, 1311 

05.1310.209.02

1,25 zł

 2146

05.2300.021.02

1,78 zł

2301

05.2300.022.02

1,71 zł

2300, 2301

05.4300.300.02

2,00 zł

4300, 4301

05.4300.200.02

2,00 zł

4300

05.4306.300.02

1,96 zł

4306, 4307

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2023 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 5 czerwca 2023 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 7 czerwca br., zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 22 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie
(12) 29-88-166, 160, 209

Wszystkie aktualności