Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza

08-05-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2028 r. w poniższych zakresach wraz z zakresami skojarzonymi:

  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym (05.2300.022.02);
  • rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy (05.2300.023.02);
  • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (05.1300.207.02);
  • fizjoterapia ambulatoryjna (05.1310.208.02);
  • fizjoterapia domowa (05.1310.209.02).

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania określone w ogłoszeniu postępowania konkursowego. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać weryfikacji prawidłowości obszaru kontraktowania świadczeń, w jakim planuje wystąpić - obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH w poszczególnych zakresach świadczeń:

Kod zakresu świadczeń

cena oczekiwana

Kod komórki organizacyjnej

05.1300.207.02

1,61 zł

 

05.1310.208.02

1,44 zł

 

05.1310.209.02

1,25 zł

 

05.2300.022.02

1,71 zł

2300, 2301 - dla dzieci

05.2300.023.02

1,71 zł

2300

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2023 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 22 maja 2023 r. do godziny 16.00.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 24 maja br., zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 16 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie
(12) 29-88-166, 160, 209

Wszystkie aktualności