Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w zakresie położnictwa i ginekologii

08-04-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w zakresie położnictwa i ginekologii, na obszar miasta Jordanów (gmina miejska).

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS, w zakresie położnictwa i ginekologii wynosi 1,67zł.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie 2024 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 22 kwietnia 2024 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na 24 kwietnia 2024 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego to 23 maja 2024 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM

12 29-88-169,269

Wszystkie aktualności