Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Szkolenie dla oferentów z zakresu świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego

02-01-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zaprasza zainteresowanych oferentów na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu aktualnych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00, w  budynku MOW NFZ w Krakowie przy ul. Ciemnej 6 (piwnica).

Harmonogram spotkania:

  • Część I
    • godz.: 10:00 - Szkolenie z zakresu warunków formalno – prawnych wymaganych od oferentów i zasad przygotowania oferty
  • Część II
    • godz.: 10:30 - Szkolenie merytoryczne z zakresu aktualnych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju PDT (wymogów) oraz szkolenie informatyczne dotyczące technicznego sposobu przygotowania ofert w aplikacji ofertowej.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Sekcja Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego
Tel. 12/ 29-88-337; 324

Wszystkie aktualności