Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej -zmiana terminu rozstrzygnięcia

30-11-2022

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej z dnia 12 grudnia br. na dzień 29 listopada 2022 r.

Kody postępowań:

 1. 06-23-000001/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 2. 06-23-000003/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 3. 06-23-000005/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 4. 06-23-000006/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 5. 06-23-000012/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 6. 06-23-000013/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 7. 06-23-000016/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 8. 06-23-000017/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 9. 06-23-000018/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 10. 06-23-000020/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 11. 06-23-000023/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 12. 06-23-000024/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 13. 06-23-000033/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 14. 06-23-000034/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 15. 06-23-000035/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 16. 06-23-000038/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 17. 06-23-000041/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 18. 06-23-000043/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 19. 06-23-000044/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 20. 06-23-000045/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 21. 06-23-000046/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 22. 06-23-000052/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 23. 06-23-000056/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 24. 06-23-000057/SPO/14/1/14.2142.026.04/01
 25. 06-23-000058/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-267, 162,135

Wszystkie aktualności