Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

STOMATOLOGIA - zmiana katalogu w IV kwartale 2007

04-10-2007

STOMATOLOGIA - zmiana katalogu w IV kwartale 2007

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje o ukazaniu się zarządzenia nr 68/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne"

Wymienione zarządzenie zmienia katalog zakresów świadczeń w części dotyczącej wartości punktowej - wzrastają wartości punktowe świadczeń (załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych STM).
Stosowny aneks wprowadzający nowy katalog, zostanie Państwu przesłany pocztą w najbliższych dniach.

Do chwili otrzymania nowych słowników wraz aktualizacją elektronicznej wersji umów zaleca się aby jedynie ewidencjonować wykonane świadczenia w systemie. Prosimy natomiast o wstrzymanie się z zamykaniem sprawozdań lub korekt za miesiąc październik w module Rozliczenia.


Po dokonaniu aktualizacji umów Świadczeniodawca powinien:

a. pobrać plik umowy ze strony http://isi.nfz-krakow.pl i wczytać do Pakietu Świadczeniodawcy
b. przeliczyć wagi wg aktualnego planu umowy: (Moduł ewidencji świadczeń:
c. menu specjalne -> Zbiorcze przeliczenie pozycji rozliczeniowych na podstawie aktualnych parametrów umów);
d. w wyniku uruchomienia tej funkcji wszystkie nie zamknięte pozycje rozliczeniowe posiadające wagę punktową różna od wagi w aktualnym planie umowy zostaną zmienione na aktualne;
e. wysłać dane do potwierdzenia, odebrać potwierdzenia (Moduł Komunikacja);
f. Zamknąć sprawozdanie ( Moduł Rozliczeń).

 


Zarządzenie Prezesa NFZ jest dostępne na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl).Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ

Wszystkie aktualności