Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

STOMATOLOGIA - Komunikat skierowany do Świadczeniodawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrow

30-03-2007

STOMATOLOGIA - Komunikat skierowany do Świadczeniodawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007 wykonali świadczenia ponad ilości określone w umowie
(dotyczy umów, które w formie aneksu były przedłużane
do 31 marca 2007).

Szanowni Państwo!

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje o możliwości ubiegania się o sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007, ponad ilości określone w umowie. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek według zamieszczonego wzoru. Przedmiotowe wnioski należy złożyć w siedzibie Oddziału NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 lub w Delegaturach Oddziału w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.

WAŻNE: decyduje data WPŁYWU wniosku do Oddziału lub Delegatury.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Prawnej Kontraktów (012) 29 88 205.

Równocześnie informujemy, że warunkiem niezbędnym do określenia przez MOW NFZ zasad i możliwości dokonania ewentualnej zapłaty za nadwykonania jest przesłanie sprawozdań i rozliczeń za marzec 2007 roku w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2007r.

Wniosek

Grzywacz-Banaś Marta
Tel. 012 29 88 180

Wszystkie aktualności