Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

STOMATOLOGIA- komunikat dla oferentów w/s negocjacji

15-03-2007
STOMATOLOGIA- komunikat dla oferentów w/s negocjacji

Komisja Konkursowa w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE informuje, że w kolejnym etapie konkursu planowane jest przeprowadzenie indywidualnych negocjacji z oferentami.
Negocjacje będą prowadzone od 19 do 30 marca 2007 w siedzibie Małopolskiego OW NFZ w Krakowie. Każdy z oferentów będzie powiadomiony indywidualnie - telefonicznie (na nr telefonu podany w ofercie) -o dniu i godzinie planowanego spotkania negocjacyjnego.

Marta Grzywacz-Banaś
tel. (12) 29 88 180

Wszystkie aktualności