Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Respektowanie uprawnień do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

31-12-2020

W związku z wystąpieniem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym napływających sygnałów w zakresie braku respektowania przez świadczeniodawców uprawnień do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej grup świadczeniobiorców wymienionych w art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), a w szczególności kombatantów i inwalidów wojennych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina o powyższym. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce tematycznej na stronie internetowej Narodowego Fundusz Zdrowia:

Uprawnienia szczególne

Jednocześnie Oddział Funduszu zwraca uwagę na obowiązek zamieszczenia stosownych informacji w widocznym miejscu, np. na tablicach ogłoszeń, w każdym miejscu udzielania świadczeń.

źródło:Ministerstwo Zdrowia 

Wszystkie aktualności