Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rehabilitacja Lecznicza - zasady rozliczania należności w oparciu o zawarte ugody za miesiąc styczeń - luty 2007

26-04-2007

Rehabilitacja Lecznicza - zasady rozliczania należności w oparciu o zawarte ugody za miesiąc styczeń - luty 2007

Podstawą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w kwocie określonej w ugodzie, poza jej zawarciem, jest właściwe wystawienie faktury ( rachunku) wraz z raportem statystycznym zawierającym oznaczone do zapłaty świadczenia.

Przed wystawieniem faktury należy wykonać poniżej zestawione czynności:

Pobrać na stronie internetowej: www.erum.nfz-krakow.pl nowy plik umowy o kodzie np. "061/000000/REH/2007/A/U" typ "UGODA"

Zaimportować umowę do Pakietu Świadczeniodawcy (moduł Komunikacja lub Wspomaganie Rozliczeń).

Pobrać plik "ps_tools.exe" (plik jest dodatkowo umieszczony na stronie www2.nfz-krakow.plProgramyPakiet SwiadczeniodawcyInneUgody), a następnie skopiować do katalogu głównego aplikacji Pakiet Świadczeniodawcy. Standartowo jest to katalog: C:ProgramFilesComputerLandPs.

Uruchomić aplikację logując się do bazy. Program "ps_tools.exe" umożliwia przepisanie produktów rozliczeniowych. Szczegółowa instrukcja postępowania znajduje się w pliku "PS Tools 3.50.pdf"

Uwaga: Uruchomienie aplikacji jest możliwe od wersji 3.50 Pakietu Świadczeniodawcy.

Pozostałe czynności związane z potwierdzeniem, zamknięciem sprawozdania dla umowy-ugody pozostają bez zmian jak dla zwykłej umowy.

Winiarska Agnieszka
Tel. 12 29 88 325

Wszystkie aktualności