Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Psychiatria dzieci i młodzieży - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

13-06-2022

W dniu 10 czerwca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, na okres od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.

Obszar kontraktowania - powiat myślenicki

Cena oczekiwana: 10,82 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2022 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego przewidziano na dzień 19 lipca 2022 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-205, 166, 160

Wszystkie aktualności