Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Psychiatria dzieci i młodzieży - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

12-03-2021

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, na okres od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r.

Obszary kontraktowania - powiat: brzeski

Cena oczekiwana: 10,35 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2020 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 26 marca 2021 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 23 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

 

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-205, 166, 160

Wszystkie aktualności