Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Psychiatria dzieci i młodzieży – harmonogram otwarcia ofert

19-02-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje Państwu do wiadomości harmonogram otwarcia ofert w postepowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-205, 166, 160

Wszystkie aktualności