Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

POZ - rozliczanie realizacji umów w 2007 roku.

26-01-2007
POZ - rozliczanie realizacji umów w 2007 roku.

W załączeniu przedkładamy załącznik POZ/5 , ułatwiający comiesięczne wyliczenie należnych kwot z tytułu realizacji umów w rodzaju POZ oraz załączniki POZ/6, POZ/7 , POZ/7a.
Prosimy o wypełnianie odpowiednich rubryk załącznika zgodnie z zakresem podpisanych umów .
Przypominamy, iż w bieżącym roku świadczenia POZ realizowane są w ramach czterech typów umów :

  1. POZ/01/2007 - świadczenia lekarza , pielęgniarki , położnej POZ i pielęgniarki szkolnej
  2. POZ/02/2007 - świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
  3. POZ/03/2007 - świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
  4. POZ/04/2007 - świadczenia transportu sanitarnego w POZ,

Do każdego typu umowy należy co miesiąc wystawić odrębną fakturę wraz z załącznikiem POZ/5.
Zgodnie z zasadą określoną w § 23 " ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej " płatności dokonywane będą w terminie 15 dni od daty wpływu do Oddziału NFZ poprawnie wystawionych dokumentów .
Świadczeniodawcy realizujący umowy z zakresu medycyny szkolnej - dwa razy w roku w marcu i październiku przesyłają do Oddziału na dyskietkach lub płytkach załącznik POZ/7 .
Listy uczniów w wersji papierowej - załącznik POZ/7a , potwierdzone przez dyrektorów szkół należy zgodnie z zapisami OWU dostarczać tylko po ich weryfikacji w marcu i październiku.
Rozliczenie fluoryzacji będzie jednorazowe w czerwcu br. , po przesłaniu stosownej dokumentacji określonej w informacji o warunkach zawierania umów w rodzaju POZ .
Prosimy o nie przesyłanie do Oddziału na dyskietkach , płytkach załączników POZ/5 , POZ/6 i POZ/7a .
Świadczeniodawcy udzielający świadczeń pacjentom spoza Małopolski mają obowiązek wprowadzania danych do Pakietu Świadczeniodawcy tzn. elektronicznych sprawozdań .
Przypominamy o bezwzględnym , terminowym obowiązku comiesięcznego przesyłania drogą elektroniczną ankiet statystycznych oraz kwartalnych i półrocznych sprawozdań z badań diagnostycznych.

Produkt
Łączna roczna stawka kapitacyjna (zł)
Roczna stawka kapitacyjna - wzrost wynagrodzeń (zł)
Lekarz POZ
72,84
11,51
pielęgniarka rodzinna
17,76
2,68
położna rodzinna
9,36
1,25
pielęgniarka szkolna
33,84
4,88
nocna i świateczna ambulatoryjna opieka lekarska
3,84
0,41
nocna i świateczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
1,44
0,13
nocna i świateczna wyjazdowa opieka lekarska
2,52
0,61
nocna i świateczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
1,68
0,22
transport sanitarny
1,92
0,38

pobierz załączniki, pliki xls

POZ_5

POZ_6

POZ_7

POZ_7a

Maria Janusz
Dyrektor MOW NFZ

Wszystkie aktualności