Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego

18-09-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 18 września 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w Centrum zdrowia psychicznego na obszarze gmin:

 • 1206132 - Sułoszowa,
 • 1208012 - Charsznica,
 • 1208022 - Gołcza,
 • 1208032 - Kozłów,
 • 1208044 - Książ Wielki,
 • 1208045 - Książ Wielki,
 • 1208054 - Miechów,
 • 1208055 - Miechów,
 • 1208062 - Racławice,
 • 1208072 - Słaboszów,
 • 1212011 - Bukowno,
 • 1212032 - Bolesław,
 • 1212042 - Klucze,
 • 1212054 - Olkusz,
 • 1212055 - Olkusz,
 • 1212062 - Trzyciąż, 
 • 1212074 - Wolbrom,
 • 1212075 - Wolbrom.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288) oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego ze zm. Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów proszeni są  o złożenie wniosków do dnia 2 października 2023.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
12 29 88 166

Wszystkie aktualności