Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

11-09-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 8 września 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w Centrum zdrowia psychicznego na obszarze gmin: 1204012 - Bolesław, 1204024 - Dąbrowa Tarnowska, 1204025 - Dąbrowa Tarnowska, 1204032 -

Gręboszów, 1204042 - Mędrzechów, 1204052 - Olesno, 1204062 - Radgoszcz, 1204074 - Szczucin, 1204075 - Szczucin, 1216082 - Skrzyszów, 1216092 - Tarnów, 1216132 - Wojnicz, 1263011 - Tarnów.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288)  oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego ze zm.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów proszeni są o złożenie wniosków do dnia 22 września 2023 r.

Wszystkie aktualności