Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

24-01-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone dwa postępowania wnioskowe w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego  na rok 2022 dla obszaru: powiat chrzanowski oraz dla obszaru: powiat wielicki

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2021 poz. 2491)  oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego ze zm.

1. Obszar postepowania: powiat chrzanowski

2. Obszar postępowania: powiat wielicki

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na rok 2022 proszeni są o złożenie wniosków do dnia 31 stycznia 2022 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności