Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2020

16-07-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego  na rok 2020 dla obszaru: powiat myślenicki oraz gmin: Skawina, Mogilany i Świątniki.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2019 poz. 2444)  oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Obszar postepowania: powiat myślenicki, gminy Skawina, Mogilany i Świątniki.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na rok 2020 proszeni są o złożenie wniosków do dnia 30 lipca 2020 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

(12) 29-88-205, 166

Wszystkie aktualności