Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie poprzedzające zawarcie umów PROGRAMY LEKOWE - B.4, B.6, B.50, B.58, B.85, B.135, B.152 FM, B.153, B.154 FM

14-03-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że 14 marca 2024 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:

 • B.4.LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 – C20);
 • B.6 LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA (ICD-10: C34) ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ (ICD-10: C45);
 • B.50 LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10: C56, C57, C48);
 • B.58 LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO I ŻOŁĄDKA (ICD-10:C15-C16);
 • B.85 LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9);

obszar kontraktowania - powiat nowotarski;

 • B.135 LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC (ICD-10: D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1, M34).

obszar kontraktowania - powiat tatrzański;

 • B.152 FM LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC) (ICD-10: K76.8);
 • B.153 LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO (ICD-10: G40.4);
 • B.154 FM LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET (ICD-10: G40.4).

 obszar kontraktowania - Małopolska.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1 zł w lekach; 1 pkt = 1,64 zł w zakresach świadczeń nierzeczowych.

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny w tym miejscu.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 28 marca 2024 r.

Ponadto tut. OW przypomina, że zgodnie z §  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z dnia 2016.08.31):

 1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
 2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel.: 12 29 88 185; 12 29 88 466; 12 29 88 491

Wszystkie aktualności