Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w zakresie Programy Lekowe - Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1) 03.0000.402.02

22-02-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 21 lutego 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1) 03.0000.402.02

Dla w/w postępowania obszar kontraktowania obejmuje województwo małopolskie.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie Kontrakotwanie 2019 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 7 marca 2019 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466

Wszystkie aktualności