Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju Ratownictwo Medyczne

27-02-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju w rodzaju ratownictwo medyczne dla krakowskiego rejonu operacyjnego oznaczonego kodem -  RO12/01 oraz dla karpackiego rejonu operacyjnego oznaczonego kodem -   RO12/02.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne dostępne są na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2019 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 16.00  lub za pośrednictwem poczty.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 25 marca 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie obowiązujący plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego, na podstawie którego Dyrektor Małopolskiego OW NFZ ogłosił postępowania konkursowe można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

W załączeniu zamieszczamy również skan obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r. porozumienia  sprawie powierzenia Dyrektorowi MOW NFZ przez Wojewodę Małopolskiego zadań w zakresie przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów, wskazującego m.in. okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne oraz określającego poziom środków przeznaczonych na finansowanie w/w świadczeń w 2019 roku w ramach poszczególnych rejonów operacyjnych.

Wydział do Spraw Służb
Mundurowych i Świadczeniobiorców
Sekcja Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego
Tel. 12 29 88 337 lub  324

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności