Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

20-04-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że  w dniu 20 kwietnia 2022 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” na okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2027 r. w zakresie:

  • świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” (17.3118.031.08) na obszarze województwa małopolskiego

Cena oczekiwana jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju PDT w zakresie świadczeń 17.3118.031.08  wynosi 5 658,68 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie 2022 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa  21, od 20 kwietnia do 4 maja 2022 r. do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 20 maja 2022 r. 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych
tel. 12 29 88 322; 324

Wszystkie aktualności