Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały

17-01-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe  poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w niżej wymienionych zakresach świadczeń wraz z zakresami skojarzonymi

Kod produktu

Nazwa zakresu świadczeń

Kod obszaru

Nazwa obszaru

Cena oczekiwana

03.4640.031.02

UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

1261

Kraków

1,52 zł

03.4640.931.02

UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY

1261

Kraków

1,52 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie 2022. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 27 stycznia 2023 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano od dnia 31 stycznia 2023 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 24 marca 2023 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. (12) 29 88 408, 152, 107, 123,  172, 496, 158, 171, 333

Wszystkie aktualności