Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały

16-01-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszonym postępowaniu informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie urologia - hospitalizacja ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2023 r. o nr:

  • 06-23-000213/LSZ/03/1/01 

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  z dnia 14 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858).

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności