Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe Rehabilitacja lecznicza - zmiana terminu rozstrzygnięcia

27-04-2023

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza  z dnia 28 kwietnia 2023 r. na dzień 19 maja 2023 r.

Kody postępowań:

 • 06-23-000278/REH/05/1/01
 • 06-23-000313/REH/05/1/01
 • 06-23-000339/REH/05/1/01
 • 06-23-000373/REH/05/1/01
 • 06-23-000389/REH/05/1/01
 • 06-23-000398/REH/05/1/01
 • 06-23-000405/REH/05/1/01
 • 06-23-000415/REH/05/1/01
 • 06-23-000443/REH/05/1/01
 • 06-23-000445/REH/05/1/01
 • 06-23-000451/REH/05/1/01
 • 06-23-000466/REH/05/1/01
 • 06-23-000603/REH/05/1/01
 • 06-23-000276/REH/05/1/01
 • 06-23-000284/REH/05/1/01
 • 06-23-000292/REH/05/1/01
 • 06-23-000294/REH/05/1/01
 • 06-23-000298/REH/05/1/01
 • 06-23-000301/REH/05/1/01
 • 06-23-000303/REH/05/1/01
 • 06-23-000306/REH/05/1/01
 • 06-23-000307/REH/05/1/01
 • 06-23-000309/REH/05/1/01
 • 06-23-000322/REH/05/1/01
 • 06-23-000323/REH/05/1/01
 • 06-23-000324/REH/05/1/01
 • 06-23-000340/REH/05/1/01
 • 06-23-000341/REH/05/1/01
 • 06-23-000346/REH/05/1/01
 • 06-23-000357/REH/05/1/01
 • 06-23-000361/REH/05/1/01
 • 06-23-000375/REH/05/1/01
 • 06-23-000376/REH/05/1/01
 • 06-23-000383/REH/05/1/01
 • 06-23-000390/REH/05/1/01
 • 06-23-000397/REH/05/1/01
 • 06-23-000402/REH/05/1/01
 • 06-23-000410/REH/05/1/01
 • 06-23-000412/REH/05/1/01
 • 06-23-000413/REH/05/1/01
 • 06-23-000414/REH/05/1/01
 • 06-23-000437/REH/05/1/01
 • 06-23-000442/REH/05/1/01
 • 06-23-000452/REH/05/1/01
 • 06-23-000457/REH/05/1/01
 • 06-23-000461/REH/05/1/01
 • 06-23-000462/REH/05/1/01
 • 06-23-000465/REH/05/1/01
 • 06-23-000470/REH/05/1/01
 • 06-23-000489/REH/05/1/01
 • 06-23-000492/REH/05/1/01
 • 06-23-000495/REH/05/1/01
 • 06-23-000496/REH/05/1/01
 • 06-23-000507/REH/05/1/01
 • 06-23-000510/REH/05/1/01
 • 06-23-000513/REH/05/1/01
 • 06-23-000514/REH/05/1/01
 • 06-23-000516/REH/05/1/01
 • 06-23-000520/REH/05/1/01
 • 06-23-000524/REH/05/1/01
 • 06-23-000529/REH/05/1/01
 • 06-23-000531/REH/05/1/01
 • 06-23-000533/REH/05/1/01
 • 06-23-000534/REH/05/1/01
 • 06-23-000535/REH/05/1/01
 • 06-23-000536/REH/05/1/01
 • 06-23-000549/REH/05/1/01
 • 06-23-000598/REH/05/1/01
 • 06-23-000599/REH/05/1/01
 • 06-23-000600/REH/05/1/01
 • 06-23-000601/REH/05/1/01
 • 06-23-000602/REH/05/1/01
 • 06-23-000606/REH/05/1/01
 • 06-23-000607/REH/05/1/01
 • 06-23-000609/REH/05/1/01
 • 06-23-000614/REH/05/1/01

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
tel. (12) 29 88 166, 160, 208, 163, 374
 

Wszystkie aktualności