Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w zakresie programu badań przesiewowych raka jelita grubego

26-09-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 23 września 2022 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO na obszarach wskazanych poniżej:

Kod zakresu świadczeń

Nazwa zakresu świadczeń

Kod obszaru terytorialnego

Nazwa obszaru kontraktowania

Cena oczekiwana

10.7910.155.02

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA

1261,1206,1219, 1214,1209,1208, 1201

M. KRAKÓW, KRAKOWSKI, WIELICKI, PROSZOWICKI, MYŚLENICKI, MIECHOWSKI, BOCHEŃSKI

12,74

10.7910.155.02

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA

1263,1216, 1204,1202

M. TARNÓW, TARNOWSKI, DĄBROWSKI, BRZESKI

12,74

10.7910.155.02

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA

1203,1218,1213, 1212

CHRZANOWSKI, WADOWICKI, OŚWIĘCIMSKI, OLKUSKI

12,74

10.7910.155.02

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA

1262,1210, 1207,1205

M. NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI, LIMANOWSKI, GORLICKI

12,74

10.7910.155.02

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA

1217,1215,1211

TATRZAŃSKI, SUSKI, NOWOTARSKI

12,74

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 10 października 2022 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert zaplanowano od dnia 13 października 2022 r. Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert zostanie przekazany odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 14 listopada 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich Oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-122, -124, -141, -267

Wszystkie aktualności