Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe uzupełniające w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

03-09-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 2 września 2021 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju AOS oraz STM w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

AOS

Obszar kontraktowania

Zakres kod

Zakres nazwa

Cena oczekiwana

m. Tarnów

02.1011.001.02

świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci

1,00 zł

m. Tarnów

02.1011.001.401

świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci- świadczenia pierwszorazowe

1,00 zł

m. Nowy Sącz

02.1100.001.02

świadczenia w zakresie kardiologii

1,00 zł

m. Nowy Sącz

02.1100.401.02

świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe

1,00 zł

m. Nowy Sącz

02.1100.401.02

świadczenia w zakresie kardiologii-AOP

1,00 zł

nowosądecki

02.1120.001.02

świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń

1,00 zł

nowosądecki

02.1120.401.02

świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń- świadczenia pierwszorazowe

1,00 zł

nowosądecki

02.1540.001.02

świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej

1,00 zł

nowosądecki

02.1540.101.02

świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej - zakres skojarzony z 02.1540.001

1,00 zł

nowosądecki

02.1540.301.02

świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej- diagnostyka onkologiczna

1,00 zł

nowosądecki

02.1612.001.02

świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii

1,00 zł

nowosądecki

02.1612.301.02

świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii - diagnostyka onkologiczna

1,00 zł

nowosądecki

02.1612.401.02

świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii- świadczenia pierwszorazowe

1,00 zł

m. Kraków

02.7250.072.02

badania rezonansu magnetycznego (RM)

1,00 zł

STM

Obszar kontraktowania

Zakres kod

Zakres nazwa

Cena oczekiwana

Kraków-Krowodrza

07.0000.213.02

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1,35 zł

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2021 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty (we wszystkich postępowaniach w obu rodzajach) należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 16 września 2021. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 20 września 2021.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych 22 października 2021 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych  w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
AOS 12 29-88-269,174,169,153
STM 12 29 88 180

Wszystkie aktualności