Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Otwarcie ofert poprzedzających zawarcie umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

06-09-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, iż otwarcie ofert w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

W załączeniu szczegółowy harmonogram otwarcia ofert.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
tel. (12) 29 88 166, 160, 208, 163, 374

Wszystkie aktualności