Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ograniczenie usług osobistych w Małopolskim OW NFZ

15-10-2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz pracowników OW NFZ, uprzejmie informujemy, że Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogranicza do odwołania zakres świadczonych usług bezpośrednich w siedzibie Oddziału przy ul. Józefa 21 w Krakowie.

Wobec powyższego prosimy Państwa o pozostawienie dokumentacji, z którą przybyliście Państwo do naszej siedziby, w skrzynce podawczej usytułowanej w pomieszczeniu po wejściu do budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie. Prosimy również, aby pozostawiane przez Państwa dokumenty składane były każdorazowo w zamkniętej kopercie. W przypadku ich braku, koperty zostaną dla Państwa przygotowane i zostawione do wykorzystania (obok skrzynki podawczej).

Pozostawione sprawy zostaną rozpatrzone przez naszych pracowników i odpowiedź zostanie Państwu przekazana drogą pocztową lub drogą zgodną z realizowanym trybem rozpatrywania sprawy.

Ponadto jak dotychczas możliwe jest przesyłanie spraw drogą korespondencyjną (pocztową) na adres: 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 
ul. Józefa 21 
31-056 Kraków.

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce kontakt

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności