Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie uzupełniającego postępowania konkursowego w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej, w rodzaju leczenie stomatologi

11-09-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 8 września 2023 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju STM w zakresie ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ na obszar województwa Małopolskiego

Cena oczekiwana:

- za ryczałt w pomocy doraźnej: 2 000,00 zł

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2023 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 22 września 2023r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień  25 września 2023r.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: 29 września 2023r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postępowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
STM 12 29 88 269, 180, 169

Wszystkie aktualności