Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie uzupełniającego postępowania konkursowego w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej

03-07-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 2 lipca 2024 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju STM, w zakresie ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ na obszar województwa małopolskiego.

Cena oczekiwana:

  • za ryczałt w pomocy doraźnej: 2  201,60 zł.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie małopolskiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2024 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 16 lipca 2024 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 17 lipca 2024 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: 24 lipca 2024 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich Oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postępowań konkursowych.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
12 29 88 269, 179,169

 

Wszystkie aktualności