Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowania poprzedzającego zawarcie umów

06-07-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 6 lipca 2020 r. zostały ogłoszone w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe.

Dla poniższych postępowań obszar kontraktowania obejmuje miasto Kraków:

  • Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) (03.0000.354.02)
  • Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C91.1) (03.0000.379.02)
  • Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD 10: C91.1) (03.0000.392.02)
  • Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C 81) (03.0000.400.02)

Dla poniższych postępowań obszar kontraktowania obejmuje powiat gorlicki:

  • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) (03.0000.306.02)
  • Leczenie raka nerki (ICD-10 C64) (03.0000.310.02)
  • Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61) (03.0000.356.02)

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej MOW NFZ w zakładce kontraktowanie

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2020 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491/487

Wszystkie aktualności