Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowania konkursowego uzupełniającego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

27-02-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju AOS -  świadczenia w zakresie endokrynologii dla obszaru powiatu tarnowskiego.

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej dla ww. postępowania konkursowego wynosi: 1,04 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2019 postępowania konkursowe. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 11 marca 2019 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 13 marca 2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 25 marca 2019 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-174,169, 269

Wszystkie aktualności