Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Programy Lekowe

16-04-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone w trybie konkursu ofert postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej  (ICD-10 E78.01) 03.0000.401.02
  • Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem (ICD 10: C91.1) 03.0000.403.02

Dla w/w postępowań obszar kontraktowania obejmuje województwo małopolskie.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej MOW NFZ.  

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 maja 2019r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466

Wszystkie aktualności