Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postepowań konkursowych: poradnie specjalistyczne i Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochł

27-10-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2020 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju AOS/01 oraz AOS/02. w poniższych zakresach świadczeń i obszarach kontraktowania:

  1. badania rezonansu magnetycznego (RM), na obszar powiatu bocheńskiego
  2. świadczenia w zakresie medycyny sportowej – na obszar powiatu oświęcimskiego
  3. świadczenia w zakresie medycyny sportowej – na obszar miasta Krakowa
  4. świadczenia w zakresie leczenia bólu– na obszar powiatu nowotarskiego
Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS - ASDK w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:
Kod zakresu Nazwa zakresu Kod obszaru terytorialnego Nazwa obszaru  Cena oczekiwana
02.7250.072.02 badania rezonansu magnetycznego (RM) 1201 Powiat bocheński 1,00 zł
02.1222.001.02 świadczenia w zakresie leczenia bólu 1211 Powiat nowotarski 1,00 zł
02.1370.001.02 świadczenia w zakresie medycyny sportowej 1261 Miasto Kraków 1,00 zł
02.1370.001.02 świadczenia w zakresie medycyny sportowej 1213 Powiat oświęcimski 1,00 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2020 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 9 listopada 2020. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 12 listopada br.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 23 listopada 2020 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-269,169, 274

Wszystkie aktualności