Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju rehabilitacja lecznicza

15-12-2006
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 5 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie unieważnia postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza (nie dotyczy postępowań rozstrzygniętych w dniu 06.12.2006 r).

 

Maria Janusz
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności