Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o

30-12-2006

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne na rok 2007 i lata następne.

Komisje Konkursowe powołane stosownymi Zarządzeniami Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we wszystkich postępowaniach w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne informują, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2007 i lata następne wybrano następujących Oferentów:

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku.

W imieniu Komisji Konkursowych
Mirosław Gierka

Wszystkie aktualności