Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDRO

02-10-2006

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, ORAZ O ROZSTRZYGNIĘCIU CZĘŚCI KONKURSÓW OFERT W RODZAJU OPIEKA DŁUGOTERMINOWA.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz o rozstrzygnięciu części konkursów ofert w rodzaju opieka długoterminowa.

Wyniki konkursu dostępne będą pod adresem: http://konkurs.nfz-krakow.pl

Równocześnie, na podstawie zastrzeżenia wynikającego z ogłoszenia o konkursie ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 2 października 2006 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, kod 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 - dla oferentów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w rodzaju opieka długoterminowa - dla postępowań nierozstrzygniętych w dniu dzisiejszym

na rok 2007 i lata następne przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań:

 

z dnia 22 grudnia 2006 roku na dzień 29 grudnia 2006 roku.

 

Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

Maria Janusz
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności