Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UD

29-12-2006

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - DLA PODMIOTÓW MUNDUROWYCH,

Na podstawie zastrzeżenia wynikającego z zaproszenia do rokowań na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 21 grudnia 2006 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie kod 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 - dla oferentów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego, w rodzajach:

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna - dla podmiotów mundurowych, numery postępowań:

  • 06-07-003414/AOS/02/1/02.1010.007.02/4/M
  • 06-07-003415/AOS/02/1/02.1020.007.02/4/M
  • 06-07-003416/AOS/02/1/02.1100.007.02/4/M
  • 06-07-003417/AOS/02/1/02.1500.007.02/4/M
  • 06-07-003418/AOS/02/1/02.1100.007.02.4/M
  • 06-07-003419/AOS/o2/1/02.1500.007.02/4/M

na rok 2007 i lata następne przesuwa następujący termin:
  • rozstrzygnięcia postępowania z dnia 29 grudnia 2006 roku na dzień 4 stycznia 2007 roku.
  • Wszystkie aktualności