Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU

21-12-2006

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE

Na podstawie zastrzeżenia wynikającego z ogłoszenia o konkursie ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 2 października 2006 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie
kod 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 - dla oferentów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego, w rodzaju Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne na rok 2007 i lata następne przesuwa następujący termin:

  • rozstrzygnięcia postępowania z dnia 22 grudnia 2006 roku na dzień 30 grudnia 2006 roku.

Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Maria Janusz
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności