Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie konkursów uzupełniających w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

23-01-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju AOS/01 oraz AOS/02. w poniższych zakresach świadczeń i obszarach kontraktowania:

  1. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, na obszar m. Nowy Sącz
  2. badania rezonansu magnetycznego (RM), na obszar powiatu limanowskiego
  3. świadczenia w zakresie diabetologii – na obszar powiatu myślenickiego
  4. świadczenia w zakresie endokrynologii– na obszar powiatu myślenickiego
  5. świadczenia w zakresie endokrynologii– na obszar powiatu suskiego
  6. świadczenia w zakresie endokrynologii– na obszar powiatu tarnowskiego
  7. świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej – na obszar m. Kraków
  8. świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci – na obszar powiatu wadowickiego
  9. świadczenia w zakresie logopedii – na obszar powiatu gorlicki
  10. świadczenia w zakresie gastroenterologii – na obszar województwa

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS - ASDK w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:

Kod zakresu Nazwa zakresu Kod obszaru terytorialnego Nazwa obszaru  Cena oczekiwana
02.0000.078.02 badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia 1262 m. Nowy Sącz 1,10 zł
02.7250.072.02 badania rezonansu magnetycznego (RM) 1207 powiat limanowski 1,08 zł
02.1020.001.02 świadczenia w zakresie diabetologii 1209 powiat myślenicki 1,04 zł
02.1030.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii 1209 powiat myślenicki 1,04 zł
02.1030.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii 1215 powiat suski 1,04 zł
02.1221.001.02 świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej 1261 m. Kraków 1,04 zł
02.1601.001.02 świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci 1218 powiat wadowicki 1,04 zł
02.1616.001.02 świadczenia w zakresie logopedii 1205 powiat gorlicki 1,03 zł
02.1030.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii 1216 powiat tarnowski 1,04 zł
02.1050.001.02 świadczenia w zakresie gastroenterologii   12 województwo 1,04 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2019 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 6 lutego 2019 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 7 lutego br.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 27 lutego 2019 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-174,169, 269

Wszystkie aktualności