Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

OGłOSZENIE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OP

29-12-2006

OGłOSZENIE DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJACH:LECZENIE SZPITALNE, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawieranie przez Narodowy Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • leczenie szpitalne,
  • opieka długoterminowa (numery postępowań:
    06-07-0007111/OPD/06/2/06.4180.021.02/1
    06-07-000704/OPD/06/1/06.4170.021.02/1)

Równocześnie informujemy, że postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjne źwiadczenia Specjalistyczne zostaną rozstrzygnięte w dniu jutrzejszym, tj. 30 grudnia 2006 roku, zgodnie z wcześniejszym komunikatem.

Wyniki konkursów dostępne będą pod adresem: http://konkurs.nfz-krakow.pl

Maria Janusz
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności