Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowań w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

26-04-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach postępowań, informuje o odwołaniu postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe, ogłoszonych w dniu 20 kwietnia 2022 r. o numerach:

  • 06-22-000092/LSZ/03/5/01 dla 03.0000.395.02 - LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (aHUS) (ICD-10 D 59.3)
  • 06-22-000089/LSZ/03/5/01 dla 03.0000.412.02 - LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ (ICD-10: E84)

- Obszar kontraktowania – M. Kraków,

  • 06-22-000090/LSZ/03/5/01 dla 03.0000.428.02 FM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LAT (ICD-10: E80.2)
  • 06-22-000091/LSZ/03/5/01 dla 03.0000.429.02 FM - LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1 (ICD-10: E74.8)
  • 06-22-000093/LSZ/03/5/01 dla 03.0000.430.02 - LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY (ICD-10: G71.0)                       

- Obszar kontraktowania - województwo małopolskie.

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858).

Jednocześnie informujemy, że odwołane postępowania zostaną ponownie ogłoszone w terminie późniejszym.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/487

Wszystkie aktualności